inFusion – rady na cesty
|
inFusion – easy to go
90
|
KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ…
HOW MANY LANGUAGES YOU KNOW…
tolikrát jsi člověkem. Ale co když nechci strávit v jazykovkách věčnost? Chci ovládat řeč, kterou se
domluvím všude a procestuji s ní pohodlně celý svět. Jeden jazyk, který se snadno naučím a využiju
ho na každém kroku. Existuje?
you are as many times a human as the number of languages you know. What if I don´t want to spend the
rest of my life in language schools? I want to speak a language that is understood everywhere and I can
travel comfortably around the world using it. One language I will learn and use on every step. Does it exist?
Připravila | Prepared by: Hana Dragounová, Euvit,